evertsberg.info © 2008

 

              

En gemensam banprofil för båda sträckorna finns längst ned.

 

Annan banprofil kan bli aktuell beroende på snötillgång.

Eventuell ändring finns i så fall här. KOLLA OFTA!!

          Evertsbergsrännet

         Klassisk skidåkning i klassisk terräng

 

Inbjudan till Evertsbergsrännet lördag 4 februari 2017

Start: Gemensam start kl. 11.00 i anslutning till Bygdegården.
Mål: Evertsbergs Bygdegård.

Klasser:

Nummerlappar
:

Dam & Herr

27 & 45 km

Hämtas i Bygdegården kl. 08.00 - 10.00.

Återlämnas direkt efter målgång.

Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 300 kr.

 

Vätskekontroller: 45 km-loppet har 5 vätskekontroller, 27 km-loppet har 3.
Omklädning
och dusch:
Damer - Evertsbergs Bygdegård
Herrar - Evertsbergs Skola

Anmälningsavgift:

 

 

Regler:

Tidtagning:

45 km 400 kr.   27 km 300 kr. Vid efteranmälan tillkommer 200 kr.
Bankgiro nr 5057-7667  Evertsbergs SK.
(Vid inställd tävling återbetalas 50%).

Svenska Skidförbundets regler gäller. Deltagande sker på egen risk.

Elektronisk tidtagning.

Anmälan:

Senast 29 januari 2017 till e-post: rennet@evertsberg.info
(skriv "Anmälan" i ämnesraden)
OBS! Din anmälan registreras först när anmälningsavgiften 
finns insatt på vårt bankgirokonto (5057-7667).

Efteranmälan på tävlingsdagen från kl. 08.00 fram till start.

Priser:

 
Bergspris vid 20 km (gäller 45 km-loppet).
Penningpriser till de tre första i varje klass.

Hederspris till: 5 första Damer 27 och 45 km
10 första Herrar 45 km. Herrar 27 efter deltagarantal.
Övriga ca 50 priser lottas ut.

Förfrågningar:

Alf Jansson            070-211 56 30

Lars-Olov Persson  070-105 49 25
Göran Persson       070-219 99 99

Resultatlistor: Publiceras på Internet www.evertsberg.info
Kan även beställas på plats.
Seedning: 45 km-loppet gäller för seedning till Vasaloppet.
27 km-loppet gäller för seedning till Tjejvasan.
Servering: I Evertsbergs Bygdegård finns servering.

Boende:
Banprofil:

Kan ordnas, kontakta Alf på 070-211 56 30.
Klicka: banprofil (med reservation för ändringar).


Evertsbergs SK Skidor hälsar alla varmt välkomna till Evertsbergsrännet 2017

 

KÖLDGRÄNS

-20°C

 

Läs vårt PM

 

Resultatlista 2016